Werkzoekenden

Upload jouw CV gratis, makkelijk en snel!

Werkgevers

Uw nieuwe medewerkers makkelijk en snel gevonden!


Privacy

Persoonsgegevens
CV-overzicht.nl is een website, ontwikkeld door Work-a-licious, die werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact brengt via een CV database. CV-overzicht.nl zal tegenover derden niet zonder toestemming van de gebruiker/verstrekker/eigenaar (vanaf hier aangeduid als gebruiker) naam, adres, emailgegevens of telefoonnummer bekend maken, behalve voor zover dit voortvloeit uit de wettelijke eisen en voorschriften. 

Wet bescherming persoonsgegevens
Met het plaatsen van het CV in de CV database geeft de gebruiker toestemming voor het verwerken van de (persoons)gegevens. Wij gaan ervan uit dat de gebruiker kennis heeft genomen van deze door CV-overzicht.nl gehanteerde privacyregels en de Gebruiksvoorwaarden. CV-overzicht.nl zet zich in om de persoonlijke gegevens op betrouwbare en veilige manier te verwerken. De werkwijze en handelingen om de gegevens onder de aandacht te brengen bij verschillende werkgevers vinden plaats volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf hier afgekort als Wbp). De verwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Doel verwerking persoonsgegevens
Op grond van de Wbp is het alleen toegestaan om persoonsgegevens te verzamelen wanneer deze een doel dienen. Doel van het verzamelen van de persoonsgegevens door CV-overzicht.nl is dan ook deze met toestemming van de gebruiker te plaatsten in de CV database, ter ondersteuning in het vinden van passend werk. Bij plaatsing van de persoonsgegevens, CV, foto en/of video materiaal geeft de gebruiker dan ook aan op zoek te zijn naar werk, omdat de gebruiker òf geen werk heeft, òf wel werk heeft maar open staat voor ander werk.

Grondslagen Wbp
De gegevensverwerking zoals gehanteerd door CV-overzicht.nl is altijd gebaseerd op één van de zes in de Wbp genoemde grondslagen.
Bij het akkoord gaan met de Gebruiksvoorwaarden geeft de gebruiker aan dat met verwerking van minder gegevens niet hetzelfde doel bereikt kan worden.
De gebruiker mag met inachtneming van redelijke tussenpozen vragen of, en zo ja welke persoonsgegevens CV-overzicht.nl ten aanzien van hem/haar verwerkt.

Veiligheid
De Wpb verplicht CV-overzicht.nl de gegevensverwerking te beveiligen. Daarom zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen zoals ons SSL certificaat om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

SSL certificaat
CV-overzicht.nl heeft een Comodo Positive SSL certificaat. Dit betekent dat de gegevens van de bezoeker veilig worden verzonden naar de server van CV-overzicht.nl en andersom. Dit is verplicht gesteld door het CBP en geeft de bezoeker van CV-overzicht.nl extra zekerheid.